arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-clover icon-flower icon-global icon-toy icon-balloon icon-whatsapp

Persoonsgegevens en cookies

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de stichting omgaat met de website en de persoonsgegevens die zij via de website verkrijgt. Bij het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

Persoonsgegevens

Verstrekte persoonlijke gegevens zullen door de stichting naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit eventueel noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten. U zal de stichting, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van deze webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

De Wet bescherming persoonsgegevens
Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van de stichting. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. De stichting verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien u daar zelf voor gekozen heeft door ons een e-mailbericht te zenden of een bestelling te doen via onze website. De stichting gebruikt deze persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden: 

  • Het verstrekken van informatie over de stichting, haar producten of diensten 
  • Het verlenen en verbeteren van onze producten en diensten 
  • Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen

Minderjarigen
Als u jonger bent dan 16 jaar, heeft u toestemming nodig van uw ouders/ voogd om uw persoonsgegevens te verstrekken aan de stichting. Indien u jonger bent dan 16 jaar kunnen uw ouders/voogd de aan ons verstrekte gegevens laten aanpassen of verwijderen.

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens
De stichting verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens aan niemand. De stichting kan uw persoonsgegevens delen met derden die worden ingeschakeld om namens de stichting producten te leveren of diensten te verlenen.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens
Indien u wilt weten welke gegevens de stichting over u heeft vastgelegd en waarvoor de stichting deze gegevens gebruikt, dan kunt u informatie hierover opvragen via het informatieformulier op www.nationalekinderherdenking.nl. Via deze weg kunt u de stichting ook verzoeken uw gegevens aan te passen of te verwijderen.

Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. De stichting geeft u het advies regelmatig deze pagina te raadplegen over eventuele wijzigingen.

Het gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat uw browser met pagina’s van deze website meestuurt en opslaat op uw harde schrijf. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze ticketverkoop te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Ook maakt onze website gebruik van “tracking cookies”. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s worden bezocht, om zo inzicht te krijgen in het online gedrag van onze bezoekers. Dit profiel is niet gekoppeld aan een naam, adres, e-mailadres, IP-adres en dergelijke. We gebruiken de gegevens alleen om de website zo goed mogelijk af te stemmen op onze bezoekers.

Cookies kunt u zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.